Jeśli chcesz zredukować masę ciała, zamiast swojej obecnej wpisz
Należną Masę Ciała.

Podstawowa Przemiana Materii (PPM) wzór Mifflina

 
Wzór Mifflina służy do obliczenia podstawowej przemiany materii – PPM.

Podstawową przemianą materii (w skrócie PPM lub BMR z ang. basal metabolic rate) nazywamy najniższy poziom zapotrzebowania energetycznego umożliwiający zachowanie podstawowych funkcji w optymalnych warunkach bytowych.

PONIŻEJ TEJ KALORYCZNOŚCI NIE MOŻNA SCHODZIĆ W CODZIENNEJ DIECIE!

 

Uzyskany wynik odnosi się jedynie do pracy układów i narządów, to wartość,
poniżej której nie powinniśmy schodzić przy planowaniu diety.
PPM najbardziej przydatne jest przy określaniu całkowitej przemiany materii (w skrócie CPM lub TDEE z ang. total taily energy expenditure)

PPM (kobiety) = SWE (spoczynkowy wydatek energetyczny kcal) = (10 x masa ciała [kg])+(6,25 x wzrost [cm])-(5 x [wiek]) – 161

PPM (mężczyźni) = SWE (spoczynkowy wydatek energetyczny kcal) = (10 x masa ciała [kg])+(6, 25 x wzrost [cm])-(5 x [wiek]) + 5

Pozostałe kalkulatory